Om-denken en her-ontwerpen tijdens de vierde samenkomst van de VUB CERL leergemeenschap!

‘Waarom bestaan die indicatoren? Zij zouden niet het einddoel van een project moeten zijn, maar de reden dat een project tot een goed einde komt.’

 Op woensdag 27 april kwam onze Learning Circle voor de vierde (en voorlopig laatste) keer samen. Tijdens de eerste sessie werden de onderwerpen van de drie volgende sessies besloten. Sessie twee zou dan gaan over het belang van participeren, communicatie met de belanghebbenden, en de overdracht van informatie. Relaties waren het algemene onderwerp van de derde sessie, wat onder andere ging over hoe te interageren met studenten.

 Als studenten van de master vertalen aan de VUB waren wij (Brent en Mouna) vereerd om als stagiaires deel te mogen uitmaken van deze laatste workshop. Wij sloten ons aan bij de andere deelnemers en namen plek in een aparte ruimte van het USquare gebouw. Het thema van deze sessie was het (her)bekijken van onderzoek en leermethodes in een poging om ze meer maatschappijbetrokken te maken.

 Onze collega Nicola da Schio had een rubriek/evaluatierooster met ons gedeeld, met als onderwerp Responsible Research & Innovation (RRI). Deze blogpost, geschreven door Wickson and Carew (2014), stelde de zeven indicatoren voor die het mogelijk maakten om de kwaliteit te meten van de processen en resultaten van maatschappijbetrokken onderzoek. De indicatoren kunnen afgebeeld worden in een radardiagram zoals hieronder te zien is:

 

Niet alle projecten moeten een hoge score hebben op iedere indicator. De indicatoren zouden eigenlijk moeten dienen als een vorm van reflectie, om het project in goede banen te kunnen leiden.

 Maar hoe is deze theorie in de praktijk?

 Een studente die kunstwetenschappen en archeologie studeert aan de VUB, Beau Vermote, deelde het onderwerp van het vak museumdidactiek met ons, en haar reflectie over het vak aan de hand van het RRI frame. Zij en haar team hadden een boekje gemaakt dat musea ertoe in staat zou stellen om meer inspirerende rondleidingen te geven.

 Het boekje bevatte ook enkele oefeningen voor leraren om studenten te helpen naar kunst te kijken, waarvan wij er een hadden gedaan. Om te beginnen keken wij allen kort naar een schilderij, voor wij gevraagd werden om weg te kijken en te beschrijven wat we hadden gezien. Het resultaat was dat ieder van ons op verschillende details gefocust had, maar dat cruciale aspecten verloren waren gegaan, zoals achtergronddetails en basiskenmerken van het schilderij zelf (zoals de oriëntatie van het canvas).

 De oefening deed ons inzien dat mensen op verschillende manieren naar de dingen kijken, en dat het daarom belangrijk is om met mensen in interactie te gaan en om probleemoplossend te denken. Dit leidde tot een discussie waarin het duidelijk werd dat de indicatoren van de rubriek een inherent deel zijn van elk project. Wij waren het er allemaal over eens dat de rubriek gebruiken om aan zelfreflectie te doen en het project te herevalueren terwijl het nog loopt een verrijkende ervaring zou kunnen zijn.

 Bekijk de rubriek dus gerust eens zelf!

 Nadat we het lokaal hadden verlaten gingen we buiten zitten om wat broodjes te eten in de zon, en om onze discussie op een informele manier verder te zetten. Het was een zeer inspirerende workshop, en we willen iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van de Learning Circles. We hopen dan ook iedereen terug te zien op de Inspiration Day op 24 mei!